25 בנובמבר 2018 כרמית ספיר ויץ

כותבת שורות אלו מחבבת משחקי קופסה. כותברת שורות אלו מחבבת אפילו יותר חגים...