17 בפברואר 2022 קרן תל"י

שמחנו לארח השבוע את המפמ"ר, הרפרנטים וצוות המדריכים של המקצוע "תרבות יהודית-ישראלית" למפגש לימוד ועיון.

המפגש הוקדש לחשיפה של המשחקים, הסרטונים והערכות שהופקו במסגרת המיזם המשותף והנרחב של קרן תל”י ומשרד החינוך.
במפגש התמקדנו בנושא המשחק והמשחוק כמיומנויות לימוד וערכנו למידה התנסותית במשחקי תל”י שפותחו בזיקה לתכנית הלימודים, בעבודה ומימון משותפים של צוות תל”י וצוות המשרד:
פתרנו משימות וחידות במסתורי האלבום הנעול – קופסת בריחה העוסקת במגילת העצמאות. הכרנו את המשחק העוסק בהבניית ערכים ונקרא “לבנים וערכים”, ונטלנו חלק בפלונטר חגים במשחק “תופסים חגים”.
בחלק הסיכום דייקנו מתי נכון להשתמש במשחק לצורך לימוד ומה ההבדל בין משחק למשחוק, ואף נהנו מתערוכת המשחקים המלאה של קרן תל”י.

את קטלוג המשחקים המלא שלנו אפשר למצוא באתר: https://tali.org.il/educational/holidays-games-and-products/

קישור למאגר הסרטונים: https://tali.org.il/movies/

אנו גאים על שיתוף הפעולה ארוך השנים עם משרד החינוך שהניב כל כך הרבה טוב לתחום התרבות היהודית-ישראלית בבתי הספר הממלכתיים.