17 בנובמבר 2019 אווה הלחמי

בשעה טובה החלו לאחרונה מפגשי התלמידים מבתי ספר תל"י רעננה, החיטה בזכרון הוד השרון ובתי ספר ערבים כנסייתיים מאורתודוקסי יפו ורמלה ומב"ס אלמוטראן שבנצרת במסגרת פרויקט דיאלוג וזהות של קרן תל"י.

התלמידים נפגשו למפגש הכרות אישית וקבוצתית בהנחיית המורים שלהם. תלמידי תל"י אירחו את המפגש הראשון בשמחה התלהבות והתרגשות!! כל קבוצת תלמידים הכינה שאלות בכיתות לתלמידים מהקבוצה השנייה וכך בנו "גשר היכרות" משאלות אלו.
המפגש הסתיים בהבעת תחושות "לפני ואחרי", החלפת טלפונים, ומחכים כבר למפגש הבא!! …