20 באוקטובר 2021 קרן תל"י

מפגשי פיתוח מקצועי למנהלים ורכזים שיוקדשו לתחום המתפתח של ניהול קהילות בבית הספר.