אין מוצרים בסל הקניות.

מעבר לתשלום

הנחיות לקבלת החזרים

תהליך הזמנת הסעות:

 • בעת בקשה לאישור מימון הסעה באופן מלא או חלקי עליכם לשלוח שלוש הצעות מחיר לנורית סולומון בדוא"ל:nurit@tali.org.il.
 • אחת מהצעות המחיר צריכה להיות של חברת כנפי יונה:
  02-6565201 שלוחה 1, פקס 02-6565224.
  דוא"ל: ariel@kanfei-yona.co.il
  האחרת צריכה להיות של חברת אגד היסעים:
  טל מחי נייד- 053-7984846 פקס 03-9142522
  דוא"ל TalM@egged.co.il 
  בעת פניה לשתי חברות אלו עליכם לציין שאתם פונים בשם קרן תל"י / שאתם משויכים לקרן תל"י, יש להם תעריף מיוחד עבורנו.
 • ההצעה השלישית של חברה איתה אתם עובדים.
 • אנו נאשר החברה עם הצעת המחיר הזולה יותר מבין השלוש.
 • יש לקבל מנורית סולומון אישור על הצעת המחיר.

הגשת קבלות לשם קבלת החזר:

החזר יינתן רק עבור פעילויות שאושרו על ידינו מראש ובכתב.
יש לשלוח את הקבלות כך שיגיעו למשרדינו עד 31.6.2020.
לשם חידוד – יש לשלוח את הקבלות המקוריות. יש לוודא שהמילה "קבלה" מופיעה על המסמך שאתם שולחים. אחרת זו לא קבלה!
יש לוודא ששם בית הספר מופיע על הקבלה.
מומלץ לשלוח את הקבלות המקוריות בדואר רשום או על ידי נציג הקרן.
מומלץ לפני השליחה לשלוח לנורית סולומון סריקה של הקבלות .

על כל קבלה לוודא שמצוין אופן התשלום: מזומן / כרטיס אשראי (ולצרף את פרטי הכרטיס) / המחאה (ולצרף את פרטי ההמחאה).
לקבלה יש לצרף את פרטי חשבון הבנק אליו יועבר הכסף.
הערה: לשם קבלת החזר עבור ארוחה יש לצרף רשימה שמית של הסועדים וסדר יום.

הגשת חשבוניות לשם תשלום ישיר של קרן תל"י:
קרן תל"י תשלם חשבונית ישירות רק עבור פעילויות שאושרו על ידינו מראש ובכתב ורק כאשר ניתן מראש אישור לתשלום ישיר של קרן תל"י.

את החשבונית יש לרשום ע”ש/לכבוד קרן החינוך למען בתי ספר תל”י ולא "לכבוד בית הספר XXX". מספר עמותה: 580404812.
לחשבונית יש לצרף אישורי תיאום / ניכוי מס ואישור ניהול ספרים.
לחשבונית יש לצרף את פרטי חשבון הבנק אליו יועבר התשלום, משום שאנו משלמים לספקים באמצעות העברה בנקאית.

למען הסר ספק – באחריות בית הספר לוודא שהחשבונית תגיע לקרן תל"י. לכן מומלץ שהספק ישלח את החשבונית לבית הספר ובית הספר יעביר אותה אלינו.
כל חשבונית שתישלח ותגיע מאוחר יותר מה-31.7.2019 לא תשולם על ידי קרן תל"י ועל בית הספר יהיה לשלם אותה בעצמו.
הערה: לשם תשלום חשבונית עבור ארוחה באחריות בית הספר לשלוח רשימה שמית של הסועדים וסדר יום.

לפרטים נוספים יש לפנות לנורית סולומון
nurit@tali.org.il | 074-7800764

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות