27 בנובמבר 2019 חמדה מרדכי, גן תרבות עברית בחולון

תודה לחמדה מרדכי, מגן תרבות עברית בחולון, על התמונות המקסימות!