25 בנובמבר 2018 נורית כרמלי

שכבת כיתות ג מביה״ס תל״י גאולים וביה״ס אפרתה חברו לעמותת ״קרוב ללב״. עמותה שמפגישה קהילות דתיות וחילוניות במטרה לחבר שכנים קרובים משני המיגזרים סביב המורשת היהודית והחגים.

הילדים נפגשו בבית ספר גאולים, לפעילות שמטרתה הכרות משותפת, במהלך המפגש שיחקו הילדים במשחק קלפים ומילאו גליון פרטים אישיים כדי להעמיק את ההיכרות בין ילדי הקבוצה.

זו תחילתה של ידידות מופלאה שכולנו תקוה שתמשיך להתהוות במפגשים הבאים שצפויים לנו.