19 באוגוסט 2019 גליה ירדן - תל"י אלמוג מעלה אדומים

השימוש באינטרנט מהווה תשתית ליצירת דיאלוג ערכי, יצירת קשרים בין מדינות מתפתחות, הכרת תרבות האחת של השניה ויצירת חברויות מעבר לים, תקשורת למידה משותפת ושיתוף בידע, חוויה משותפת של הלמידה ועיבוד נושאים שונים באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית.

במהלך הלמידה המשותפת התלמידים בצעו משימות, דנו בדילמות, עסקו בתהליכי חקר והכינו תוצרים שיתופיים.
במסגרת למידה זו התלמידים בבית ספר תל"י אלמוג, חלקו ושתפו את תרבותם, מציאותם וחוויותיהם האישיות. למדו להכיר תלמידים בעולם , למדו על הדומה והשונה בניהם וכך גם חזקו את זהותם , וכמובן שפרו את השפה האנגלית .

חינוך תל"י שואף לפתח תפיסת עולם פלורליסטית מתוך הכרה בערך של ריבוי דעות ואורחות חיים, הן בתוך היהדות הן מחוצה לה. הוא מבקש לחזק רגשי קרבה, אחווה ושותפות בין כל חלקי העם והעצמת הערבות ההדדית עם העם היהודי בארץ ובתפוצות לזרמיו ולעדותיו השונות. 

התכנית בשיתוף משרד הביטחון,משרד החוץ ואגף טכנולוגית המידע במשרד החינוך .