8 ביוני 2017 קרן תל"י

תלמידי כיתות ב' בחרו לציין את יום העצמאות בפעילות חווייתית ספורטיבית ומשעשעת. הילדים יצאו לגן היובל, בליווי מחנכות השכבה, ושם התחלקו לשלוש קבוצות, ופעלו בתחנות. כל תחנה עסקה בנושא אחר הקשור לסמלי מדינת ישראל ולהקמת המדינה.

בתחנה הראשונה, תחנת "קליעה למטרה", הילדים צברו נקודות כאשר זרקו כדור לעבר אחד מסמלי המדינה (דגל, סמל המדינה, ההמנון, מגילת העצמאות) עד שהגיעו למספר 69.

בתחנה השנייה, "כדור פלאפל לפיתה", הילדים קלעו כדורי פלאפל לתוך הפיתה בעזרת מחבטים.

התחנה השלישית הייתה תחנת "החלוצים בונים", ובה הפכו הילדים הילדים למריצות אנושיות, סחבו לבנים ובנו חומה וגם מגדל.

ולבסוף, בתחנה הרביעית הוכחנו שהשגת מטרות אפשרית בזכות שיתוף פעולה, מחשבה, תכנון ויצירתיות. הילדים העבירו חישוק מתלמיד לתלמיד במעגל מבלי לשחרר את הידיים.