8 במרץ 2017 קרן תל"י

בשיעורי תורה בכיתות ב' בבית ספר תל"י דרור נלמד נושא בריאת העולם בדרך חווייתית ומשמעותית.

בשלב הראשון יצרו התלמידים את כדור הארץ מעיסת נייר על גבי בלון – יצירה זו סימלה את ה"תֹהו ובֹהו".
לאחר מכן צבענו את כדור הארץ בכחול והכול היה ים,
בשלב הבא יצרנו יבשות,
ובכל יום של למידה בנושא הוסיפו התלמידים על פני כדור הארץ את מה שנברא באותו היום.
התלמידים למדו על בריאת העולם דרך חוויה ויצירה, שהפכו את הלמידה למשמעותית ומהנה.

הלמידה והיצירה נעשו בחברותות עד לסיום העבודה.

וביום השבת שבתו מכל מלאכתם אשר עשו . . .