8 בספטמבר 2016 רננה אברון

מטה התקשוב של משרד החינוך ביקר בבית הספר יסודות לאמנויות בפתח תקווה. מטרת הביקור הייתה לבחון את שילוב ההוראה המתוקשבת בלמידה הבית־ספרית.

בחרנו להפגיש את המבקרים עם התלמידים באקומוזיאון – תערוכה העוסקת במעגל החיים היהודי.
בַּמקום התקיימה למידה משמעותית ששילבה כלים דיגיטליים גם בלמידה מחוץ לכיתה.
התלמידים עסקו בלמידת חקר בנושאים ברית מילה וזבד הבת, בר מצווה ובת מצווה ואירוסין ונישואין.

הלמידה התקיימה בעזרת טלפונים ניידים. תחילה הם סרקו את קודי הקווים (ה"ברקודים") בכל תחנה, לאחר מכן אספו מידע בנושאים שחקרו, ולבסוף הכינו משחק מתוקשב בכלי Triventy. האורחים השתתפו בפעילות שהכינו להם תלמידי כיתות ו'. הם שיחקו בעזרת המכשירים הניידים שלהם משחק מתוקשב תחרותי שבו המשתתפים נדרשים לענות מהר ונכון על שאלות טריוויה. האורחים סרקו באמצעות המכשירים הסלולריים שלהם את הקוד הקווי של המשחקים, השתעשעו מאוד בתחרות, הרחיבו את ידיעותיהם ודנו בדילמות העולות מן המקורות הקשורים בטקסי מעגל החיים היהודי.