8 בינואר 2018 סאלי בסיס, מנהלת בית חינוך "ספיר" לוד

בבוקרו של יום שישי שטוף שמש, נפגשו הורים וילדים של בית החינוך, ל"למידה בחברותא", וזאת כמפגש מעצים נוסף וקיום דיאלוג בנושאי מסורת, שורשים וזהות יהודית.

יום חג, יום של למידה משותפת – "בחברותא" – בבית חינוך תל"י "ספיר " בלוד!

בית החינוך תל"י "ספיר " בלוד עוסק במהלך כל השנה בלמידה והקניית ערכים אונברסליים וערכי מסורת יהודית וזאת על מנת לקדם ולטפח את האקלים המיטבי.
בבוקר זה קיימנו (הורים ולמידים) דיונים בנושאים רבים ומגוונים, כגון :"כיבוד הורים", "קנאת אחים", ו"שורשים", ההורים והתלמידים התמודדו עם סוגיות יומיומיות הנוגעות לחינוך, לכבוד ולמסורת, בהנחיית הצוות החינוכי ובליווי הגברת חגית רון – המדריכה מטעם קרן תל"י.
הפעילות כללה חשיפה לעמדות השונות, החלפת דעות, משחקי תפקידים, דיון במליאה והגעה לתובנות משותפות בנושאי הדיון, הן בין ההורים לבין הילדים והן בין ההורים לבין עצמם.
השיח העוצמתי לצד החוויתי הסתיים בתובנות וגם בחילוקי דעות….

את היום קינחו ההורים והתלמידים בטעם מר- מתוק של קפה ומאפה, בברכת שבת שלום והציפיה להמשך שיתופי הפעולה לטובת התלמידים.

מנהלת בית הספר וצוות המורות מודות ליו"ר הנהגת ההורים עו"ד אבי סרוסי, לסגנו אייל כהן לעופרה אזולאי שהגתה ויזמה את "קפה ומאפה" ולהנהגת ההורים שעזרה וסייעה:
אתי אבו, אבי, אינה, וואפה ועוד ועוד הורים רבים שנרתמו וסייעו.
תודה לכולם!