10 במרץ 2019 פוריה ימין

כיתה ג'2 מבית הספר תל"י אילן רמון בירושלים אמצה את 'צוות מאור', טירונים מחוות השומר.

כיתה ג'2 מבית הספר תל"י אילן רמון בירושלים אמצה את צוות מאור, טירונים מחוות השומר.
הצוות קרוי על שם מאור כהן קדוש ז"ל שנהרג בעת מילוי תפקידו בשנת 2010.
הערכים שהובילו את מאור הם עשייה שקטה, חברות וכבוד לכל אדם באשר הוא.
התלמידים ישמו את ערך הנתינה והכינו משלוחי מנות עם מכתב אישי לכל חייל מצוות מאור.