8 ביוני 2017 קרן תל"י

בבית הספר מענית בעיר רמלה פועלת התכנית "חיים משותפים", שמטרתה לקרב בין האוכלוסיות בעיר המעורבת מתוך כבוד לכל אדם.

תכנית זו שואפת לשנות את היחסים בין הקבוצות בחברה הישראלית, מיחסי עימות ומשבר ליחסים של שותפות והדדיות.
למטרה זו שותפה גם תכנית תל"י השואפת לחזק את החינוך היהודי-ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.
במסגרת התכנית "חיים משותפים", ובהתאם לציר המארגן הבית-ספרי "אנשים אחים אנחנו", בית ספרנו משתף פעולה עם בית הספר סנט ג'וזף – בית ספר נוצרי, ועם בית הספר אריאל – בית ספר ממ"ד. המפגשים בין התלמידים כוללים למידה משותפת ואירוח בבתי הספר ובבתי התלמידים.