8 ביוני 2017 קרן תל"י

בית ספרנו הוא בית חינוך ובית ספר תל"י. בבית הספר נבנה מרחב מוזאלי של המורשת היהודית-ישראלית, ובו שישה עולמות תוכן. המרחב נבנה בכוחות משותפים של הצוות החינוכי, ובראשם המנהלת הגב' אורלי בר-יוסף. רעיון בניית המרחב המוזאלי עלה מתוך הצורך להעמיק בלימודי היהדות, לגוון את שיטות ההוראה, וליצור עוד הזדמנויות ללמידה חוץ-כיתתית פעלתנית ומאתגרת.

המסע של תלמידנו בשבילי המורשת היהודית הוא שש-שנתי, מכיתה א' ועד כיתה ו', וכולל למידה משמעותית, חווייתית ורב-ממדית בשישה עולמות תוכן:

בית ספרנו משתתף גם בתכנית אמירים, ואחד הקורסים בתכנית זו הוא הדרכה במרחב המוזאלי. מנחת הקורס הקנתה לתלמידים כישורי מנהיגות והדרכה. הם למדו היטב את ששת עולמות התוכן, התחלקו לקבוצות עניין בכל עולם תוכן, ובנו מערך הדרכה לתלמידי בית הספר ולמבקרים מהקהילה.

ביום הצילומים הדריכו התלמידים את התלמידים בעולם התוכן "ירושלים".
התלמידים צולמו שרים "שיר של יום" – שיר המתחלף פעם בשבוע ושרים אותו כל תלמידי בית הספר, בהשראת השיר ששרו הלוויים בבית המקדש.
השיר מתקשר לערך החודש של תכנית "מפתח הלב" ולפתגם השבועי הנהוג בבית הספר.