1 במאי 2019 שושנה בכור, מנהלת בית ספר רתמים, אשדוד

חדר הזיכרון מציע דרך חדשה, מיוחדת וחווייתית, לזיכרון השואה באמצעים ויזואליים, שימוש בצבעים ותמונות, בצלילים ובכלים דידקטיים וחינוכיים. כל אלה מייצרים אווירת זיכרון המותירה רושם חזק על התלמידים ומסייעת להם בשימור הזיכרון ובהבנת השואה ומאורעותיה.

בחדר נחשפים התלמידים ל-12 תחנות שונות – מהם בוחר כל תלמיד שתי תחנות ללמידה. בין התחנות יכולים התלמידים למצוא את "מפת העולם" – בה יכירו את המדינות שהיו קשורות במלחמת העולם השנייה ובשואה, את פינת חסידי אומות עולם, את פינת חגי ישראל – בה מתואר כיצד חגגו היהודים בשואה את חגי ישראל, פינות המתארות את החיים של הילדים לפני השואה ופינות המתארות את החיים בגיטאות ובתקופת השואה, וכן פינות לביטוי עצמי דרך בחירת שמות נספים בשואה וכתיבה עליהם, העלאת שאלות על השואה ופינת "רק תפילה אשא" בה מבטאים התלמידים את תפילותיהם וחלומותיהם לעולם טוב יותר.

חדר הזיכרון מאפשר לתלמידים לחוות למידה חווייתית ומשמעותית, תוך אפשרות בחירה ולמידה אחרת.
הצוות החינוכי מלווה את התלמידים בלמידה החל מהכנתם לנושא בכיתות האם, בעזרה והכוונה בחדר הזיכרון, בשיחות סיכום ו"אוורור" וכן בהפקת תוצרים מהלמידה המשמעותית שחווה.

התלמידים היו נרגשים מהחשיבה והלמידה החוויתית.

 

למידע נוסף על ערכת "לאור הזיכרון"