8 בדצמבר 2017 קרן תל"י

בשנה זו, בחרנו להתייחס וללמד על מורשתו של יצחק רבין בדרך אחרת, בכל הכיתות, מכיתה א' ועד כיתה ו' למדנו על פועלו ותרומתו למען השלום, הרחבנו בדיונים על מהותה של הדמוקרטיה ,ועל חשיבותו של השלום. כל השיעורים הוכנו מבעוד מועד, על ידי הצוות ,כאשר המטרה העיקרית היתה ללמד בדרך חוויתית ולהתמקד בנושא השלום ולא ברצח עצמו.

עסקנו בערך השלום, בהיבטים שונים, שלום ביני לבין עצמי, שלום ביני לבין חבריי, שלום ביני לבין הסביבה {צפויה הפתעה בנושא..} שלום בעולם, אנו מאמינים כי התכנים ודרך העברתם היו משמעותיים בעבור תלמידינו.

המורות של כל שתי שכבות גיל, הכינו ביחד מערכי שיעור שונים, אותם העברנו בכיתות, בשבועיים שקדמו ליום השיא.
בכיתות הגבוהות, התמקדנו בתפילה לשלום המדינה, בברכת הכוהנים, מדרשים שונים בנושא השלום {אהרן רודף שלום} יצירת אומנות של מארק שאגאל שמוצגים בה סממנים יהודיים.
בכל הכיתות נלמדו שלושה שירים שנבחרו בנושא שלום " כל העולם כולו",
"עושה שלום במרומיו" ו "תפילה לשלום".

ביום השיא עצמו, שהתקיים ב- 3.11.17 יד בחשוון הזמנו את הורי התלמידים לחוות יחד עם ילדיהם למידה בחברותא, דפי החברותא הוכנו על ידי הצוות הבית ספרי.
בכיתות השונות, התלמידים שיחקו במשחק KAHOOT שהיווה סיכום לנושא הנלמד. לאחר מכן ההורים והתלמידים מהמבנה למטה {כעתות א-ג} עלו בתהלוכה חגיגית- "תהלוכת השלום" למבנה למעלה {יש לנו שני מבנים}.
במבנה למעלה, התקיים טקס חגיגי ומרגש, תלמידים מכיתות ו' הציגו הצגה מקסימה בנושא החברותא. שרנו בצוותא את שירי השלום שלימדנו בכיתות.
כל התפאורה לטקס תוכננה מראש, הכנו "כותל משאלות", כל ילד כתב את משאלתו למדינה, ותלינו את המשאלות על הלוח הגדול..

שיתפנו את ההורים והתלמידים, על הנלמד בכיתות השונות בשבועיים האחרונים.
בסיום הטקס, הצגנו את המיצג שהכנו בנושא שלום,המיצג כוסה..והוסר בחגיגיות רבה, במיצג כתובה המילה "שלום", המיצג נעשה בשימוש מבקבוקים ממחוזרים ועיסת נייר, כחלק משלום עם הסביבה.
הפרחת בלונים..עם משאלות לשלום המדינה…