21 בינואר 2019 רונית זארוג

ביה"ס תל"י אדם ועולמו - ביישוב אדם מעורב בקהילה!

לאחרונה ארחנו בבית הספר קשישות ממועדון הקשישות ביישוב. הילדים התעניינו וריאיינו אותם על סיפור עלייתם ארצה ואף שמעו סיפורים מעניינים ומרתקים! נהננו מכיבוד ולבסוף "קינחנו" בהכנת יצירה משותפת – קישוט עציץ.

אנו מאמינים כי החיבור הבין דורי הוא חשוב ומשמעותי בחברה, וכי תלמידינו יכולים ללמוד רבות מכך.