8 ביוני 2017 קרן תל"י

בגן שלנו עובדים לאורך כל השנה על ערכים כדי לקדם בגן אקלים מיטבי קשוב לזולת, אקלים אמפתי ופרו-חברתי.

התכנית "סיפורים בעלי ערך" ו"ספריית פיג'מה" עוזרות לנו לבנות בסיס להתנהגויות פרו-חברתיות – התנהגויות חיוביות שמטרתן להיטיב עם הזולת, כמו גילויי אכפתיות ודאגה, כוונה טובה לעזור, התחשבות, שיתוף פעולה, יכולת לחלוק ונתינה. נוסף על כך, לדעתנו, מותר וצריך לחנך ילדים גם לערכים של כבוד לזכויות הפרט ולבחירה אישית ויש מקום לערכים אינדיבידואליסטים בדיוק כמו לערכי הקולקטיב.
צוות הגן משתמש באמרות חז"ל, כמו "מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך", "ואהבת לרעך כמוך", "דברי חכמים בנחת נשמעים" ו"והדרת פני זקן", והילדים מבינים את המשפטים האלה ומשתמשים בהם גם כן. כמו כן אנחנו קוראים בסיפורי חז"ל בפרקי אבות ושרים את השירים. בימי שישי אנחנו עורכים קבלת שבת ו"מקבלי השבת" משתפים אותנו בחפץ, באירוע או במנהג מיוחד הקשור לשבת.

כדי לחנך לאהבת הארץ ולהכיר לילדים את סמלי המדינה, בכל יום ראשון אנו מניפים את דגל המדינה ואת דגל העיר ועומדים ושרים את "התקווה" אקפלה.

כך אני והצוות מעצבים במודע ובשיטתיות אקלים אמפתי פרו-חברתי בגן, ויעידו על כך כל באי הגן.
האווירה בגן נעימה ורגועה מאוד.