24 בינואר 2019 מורן פלד

בהנחיית הרב אור זוהר ובשיתוף צוות ההוראה התחברו הילדים לאדמה, לארץ ישראל והפנו מבט אל העתיד ואל האתגרים האקולוגיים שעומדים בפניהם.

"לבנות זה קשה", אמר הרב אור זוהר במהלך האירוע, "לקלקל אפשר בשנייה. אז ניקח את המסר הזה גם לחיים שלנו, וליחסים שבין אדם וחברו, ובינינו לבין העולם שסביבנו".