9 באפריל 2018 קרן תל"י

במסגרת המקצוע "תרבות יהודית-ישראלית", בשיתוף קרן תל"י ומשרד החינוך, ערכו בבית הספר האקולוגי ע"ש יצחק שמיר סדר פסח חגיגי בו לקחו חלק כל תלמידי בית הספר, צוות המורים והעובדים. חג שמח!

והיא שעמדה \ טליה גלזר
והיא שעמדה וניקתה ושטפה וצחצחה והכשירה והגעילה וליבנה
ונכוותה בעורה בסודה קאוסטית והרסה בגדיה עם אקונומיקה
ובישלה וצלתה ואפתה והכינה שש צלחות סדר
וערכה שולחן לשלושים איש וכיבסה וגיהצה בגדי חג.
והיא שעמדה והגישה ופינתה את הסעודה
והיא שעמדה ב"שפוך חמתך" לא הספיקה לשיר "הלל" ו"חד גדיא".
וכשהניחה לרגע את הראש ונרדמה. . .

חג שמח מכולנו בקרן תל"י!