28 בדצמבר 2017 ד"ר איתן שיקלי

בי' בטבת, ציינו את יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק. האם עלינו לזכור את ביאליק רק כמשורר לאומי? או גם כמורה רוחני וכמי שיסד את התרבות היהודית שעליה צריכה להבנות מדינת ישראל? צפו בדבריו של ד"ר איתן שיקלי, מנכ"ל קרן תל"י.