1 במאי 2018 ד"ר איתן שיקלי, מנכ"ל קרן תל"י

יום העיון במכון שכטר עסק בנושא חם ואקטואלי יותר מתמיד: למה יש פערים בחינוך הילדים בשני המרכזים הגדולים ביותר של העם היהודי בימינו? מה השוני הדמוגרפי בין שני המרכזים ואיך זה משפיע על תפיסות עולם דתיות, אזרחיות, פוליטיות, חברתיות? האם ליהודי התפוצות יש זכות לבקר את ישראל? ואם כן, מתי? האם ישראל זקוקה ליהודי ארה"ב, או לא? והכי חשוב... איך אפשר לגשר על הפערים הללו?
מנכ"ל קרן תל"י, ד"ר איתן שיקלי, דיבר בכנס במסגרת מושב העוסק בחינוך יהודי כדרך לגישור הפערים בין יהדות ישראל ויהדות התפוצות. היה חם!

לצפייה ביום העיון המלא שנערך במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים, ב30.4.18 

יום עיון מכון שכטר יהדות ארה"ב