16 בדצמבר 2018 אווה הלחמי - מנהלת תכנית הלל"י

בשעה טובה חזרה משלחת 14 מנהלות ב"ס תל"י מביקור ביהדות ארה"ב בחנוכה תשע"ט המנהלות שלמדו יותר משנה בצוותא בתוכנית הלל"י- הזמנה ללימודי יהדות-ישראלית, והתכוננו בסמינר הכנה ל מסע ליהדות ארה"ב, חזרו נלהבות מהמסע האינטנסיבי , המגוון, המרתק והמרגש!

במהלך השבוע המשלחת התקבלה בחום על ידי ארגונים יהודיים רבים (JTS, Hadar, JDC, JCC) הפועלים בעיקר לחיזוק הזהות היהודית בארה"ב, על ידי ראשי קהילות ובתי כנסת (קול עמי, אנשי חסד, רוממו, חובבי תורה…) ועל ידי עמיתיהם בניו יורק: מנהלי ב"ס וצוותי ההוראה להוראת ישראל ו/או יהדות (השל, סולומון שכטר, וצ'רטר סקול- הרלם היברו סקול).

נחשפו בפנינו עולמות יהודיים שונים ומגוונים, על חזונם ואמונותיהם לגבי עתיד העם היהודי.
התפעלו במיוחד מהמחויבות של הדוברים השונים לעתיד העם היהודי, ומההשקעה הרבה בצורה וולונטארית של כל הגורמים. כמו כן, זאת הייתה גם הזדמנות לבחון לעומק את היחסים בין יהודי ארה"ב לגווניהם לבין  ישראל.

על אף השוני המהותי לעיתים בין הקהילה היהודית בארה"ב לבין היהדות הישראלית כפי שבאה לידי ביטוי היום, התגברה התחושה של עם אחד עם תרבות משותפת וגורל משותף. משתתפות מצביעות על יותר פתיחות וסקרנות כלפי יהדות ארה"ב והפחתה בשיפוטיות, דבר המאפשר קבלת השראה ופיתוח ראיה ביקורתית כלפי עבודתם החינוכית בתחומי הזהות היהודית, בחברה הישראלית.

מתוך דברי המשתתפות:

"רגעי השיא שלי היו במפגשים עם הרבנים השונים, ראיתי ופגשתי והאזנתי לאנשים בעלי שיעור קומה שרואים עצמם מחויבים ליהדות ולישראל כל אחד בדרכו. מובילים קהילות שלמות בתנאים לא קלים של גלות, תופעת התבוללות, ניכור, רגשות אישיים וסיפורים אישיים ועושים זאת מתוך תחושת שליחות אמיתית לקהילות שלהם, ליהדות, ליהודים, לישראל." (איה מאיר, מנהלת ביה"ס תל"י בית וגן, ירושלים)

"הביקור תרם לתחושת השייכות והמחויבות לעם היהודי ולהמשכיותו. הייתי שמחה על יצירת קשר בינינו לבין מנהלים מהתפוצות, בין בתי ספר, חילופי מורים. לעבוד ביחד על המאחד ולבנות שיתופי פעולה בנושא תיקון עולם…חשוב לי לבנות את הגשר הקורס בין יהודי ארה"ב ליהודי ישראל, ולו בשל הידיעה כי יש ליהדות מה להציע לעולם…"

"למדתי בעיקר על רצונם להשתייך לעם היהודי, אך בדרכם שלהם.- יש לנו הרבה מה ללמוד מהם.. אני מאמינה שגם בישראל אפשר להיות שייכים לקהילה שמתאימה לך ויש יותר מדרך אחת להיות יהודי."

"אני מנסה לחשוב על שיתופי פעולה אל מול קהילה זו או אחרת, לקיים קשר רציף ואישי דרך תוכנית הלימודים ואולי לשנות את התודעה שלהם על מה שקורה אצלנו בישראל. אולי ביקור כזה יכול להוות גשר לשיח ולחשיבה אחרת עלינו."

"במהלך השבועות הקרובים אעשה חשיבה מחודשת על התכנים (היהודים) אותם ניתן להעמיק. היום ברור לי שהבחירה של נושא היהדות בב"ס הייתה בחירה מאוד נכונה. . ."

לפרטים נוספים ומידע על תכנית הלל"י