5 בספטמבר 2016 אווה הלחמי

השנה התקיימו בהצלחה 48 מפגשים בין תלמידים מעשרה בתי ספר תל"י ועשרה בתי ספר ערביים מרשת בתי הספר הכנסייתיים בצפון הארץ ובמרכזה.

אנו, צוות דיאלוג וזהות, מודים לעשרים המנהלים ו־45 המורים שהיו מעורבים בתהליך ומחויבים לו גם בתקופה מתוחה בארץ,ואולי אפילו בגללה דווקא…

אתם שותפים לדרך, וכך גם הורי התלמידים, שבטחו בנו ותמכו במפגשים כל השנה.

אנו מאמינים שהתלמידים יצאו נשכרים וחוו חוויה משמעותית שלא תישכח!

השנה נפגשו גם מנהלי בתי הספר במשלחת משותפת לשוויץ בחודש יולי. חברי המשלחת השתתפו בתכנית מפגש אינטנסיבית,שאפשרה דיאלוג עמוק וזימנה חוויות משותפות.

אני מאחלת לכולנו שנמשיך להוביל יחד עוד תכניות להידברות מתוך כבוד הדדי.

-אווה הלחמי, בשם צוות דיאלוג וזהות-

לאה וסמאן במפגש מנהלים

ביה"ס האנגליקני בחיפה מארח את ביה"ס אורנים