אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
כל הספרים

חומרי למידה לבתי ספר

של"י ושלכם – שערים לתרבות יהודית-ישראלית – לכיתה ה'

ספרי הלימוד החדשים – בהפקת קרן תל"י תואמים את תכנית הלימודים החדשה של תרבות יהודית-ישראלית במשרד החינוך, ומטרתם לחבר את המסורת ואת התרבות שלנו לחיינו כאן ועכשיו.

התכנית של כיתה ה' מתמקדת בזיקה של עם ישראל לארץ ישראל לאורך הדורות ובתפילת האדם. התכנית מתמקדת בחגים ומועדים הבאים: ראש השנה,  שלוש הרגלים כחגים חקלאיים, הצומות והמועדים הממלכתיים.

בתכנית מגוון פעילויות יחידניות וכיתתיות ויחידות דיגיטליות שנוצרו בסיוע עמותת סנונית.

הספרים יוצאו למכירה לקראת שנת הלימודים תשע"ט.

לצפייה בחלק הראשון של הספר לדוגמה
לאתר הפעילויות הדיגיטליות

 

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י