7 בינואר 2018 רחל בר-מעוז

בנר שלישי של חנוכה תשע"ח, יצאה משלחת של 9 מנהלות בתי ספר תל"י, במסגרת תכנית הלל״י, לביקור בקהילות היהודיות בניו יורק. יצאנו למסע בניסיון להבין מה זה להיות יהודי בארצות הברית וחזרנו עם תובנות עמוקות... היה זה מסע מופלא ולמידה חוויתית מעוררת השראה!

במסע ראינו כיצד העיקרון הפלורליסטי קיבל פנים שונות בסיורנו זה.
חווינו מאמץ גדול של בנות ובני עמנו לשמירת הזהות היהודית בדרכים יצירתיות ומגוונות.

גילינו קהילות רבות של אוהבי ישראל ותמיכה בלתי מסויגת בישראל למרות ועל אף דעותנו השונות… הנקודה היהודית-ישראלית וחיזוק הזהות היהודית בלטו בכל מקום בו ביקרנו. התקבלנו באהבה ובכבוד עי מארחנו ויצאנו עם חומר רב למחשבה ולפעולה…
תודה לקרן תל"י ולכל השותפים על המסע המופלא!!!