5 במרץ 2017 קרן תל"י

השנה, אחרי שנים רבות, פתחנו מסגרת לימודים ייחודית חדשה למנהלות ולמנהלים של בתי הספר תל"י. התכנית פועלת באכסניה נפלאה בצפון הארץ, בבית הכנסת "סוכת שלום" ברמת ישי.

בבסיס התכנית עומדת ההכרה בחשיבות הקשר הבלתי אמצעי של מנהלי בתי הספר לתל"י, לתפיסה החינוכית של תל"י ולרוחה.
בעבודתנו רבת השנים עם למעלה ממאה בתי ספר ברחבי הארץ, גילינו כי ככל שהמנהלת מחויבת יותר לתפיסה החינוכית של תל"י, בקיאה בתכנים וברעיונות ומזדהה עמם, כך הפעילות החינוכית בבית ספרה מחושבת ומתוכננת, מעמיקה ועשירה יותר.

מטרת התכנית החדשה היא ליצור תשתית שתאפשר מגע חינוכי משמעותי ומתמשך בין צוות מטה תל"י למנהלים, ובינם לבין עצמם.

מתחילת שנת הלימודים תשע"ז נפגשת קבוצת מנהלות שלוש פעמים בחודש ליום לימוד עמוס, מעורר ומאתגר.
המפגשים מתקיימים משעות הצהרים ועד שעות הערב, וכוללים שיעורים של מיטב המרצים בתחום החינוך היהודי.

שיעור חשוב ורלוונטי במיוחד מלמד ד"ר איתן שיקלי, מנכ"ל קרן תל"י, על חינוך יהודי במערכת הממלכתית.
במסגרת השיעור קוראות המשתתפות טקסטים עכשוויים המציגים מגוון תפיסות עולם ערכיות וזהותיות, והן מובאות לדיון בקבוצה. שיעור אחר, של ד"ר ענבר רווה, מאונ' בר אילן וממכללת אורנים, עוסק בספרות חז"ל.
בהמשך השנה נלמד הגות יהודית מודרנית ונכיר את השקפותיהם של ההוגים החשובים ביותר בעת החדשה.

כמו כן מתקיים שיעור קבוע של מרצים אורחים מכל שדות העשייה בתחום היהדות: מוזיקה ושירה, אמנות ויצירה, יוזמות חינוכיות ועוד.
בסוף השנה נקיים סמינר מרוכז שיעסוק בחיים יהודיים בתפוצות, ולאחר מכן תצא הקבוצה למסע היכרות עם קהילות יהודיות בארצות הברית.

על הקבוצה
בקבוצה מנהלות ומנהל אחד מצפון הארץ וממרכזה. התברכנו במנהלות סקרניות, בעלות עניין ורצון להרחיב את ידיעותיהן, ובעלות מחויבות עמוקה לעקרונות החינוך של תל"י ולתכנית "הללי".

מלבד הלמידה המגוונת והמעניינת, אנו מטפחים קשרים בין המנהלות, שיסייעו להן, גם בתום שנת הלימודים, להיות מעורבות ומחוברות למשימתנו המשותפת.

בשנת הלימודים תשע"ח אנו עתידים לפתוח קבוצת "הללי" נוספת באזור המרכז.
למעוניינות ולמעוניינים להשתתף בה כדאי להבטיח את מקומם מבעוד מועד.

לפרטים: שירלי דסה
074-7800756
shirli@tali.org.il