אין מוצרים בסל הקניות.

מעבר לתשלום

א. מהו חינוך תל”י?

 • חינוך המזמן שיח חינוכי-קהילתי, מהותי, בזהות יהודית-ישראלית ברוח פלורליסטית. שיח המושתת על תפיסה פתוחה, ביקורתית, עדכנית של המורשת היהודית. בכך מעמיק ומרחיב שיח זה את תכנית משרד החינוך “תרבות יהודית־ישראלית”.
 • חינוך המבקש למלא תפקיד בחיזוק פניה הערכיים של החברה במדינת ישראל בהיותה מדינה יהודית ודמוקרטית ומרכזו התרבותי והרוחני של העם היהודי. זאת על ידי יצירת תחושת השייכות והמחויבות למדינת ישראל, לעם היהודי, למורשתו ולהמשכיותו, בקרב התלמידים.
 • חינוך השואף לטפח אישיות אוריינית, רחבת אופקים, שעולמה ניזון מרובדי המורשת היהודית ומהתרבות הכללית.
 • חינוך תל”י נותן מענה לרצונם של הורים וצוותים חינוכיים להיות שותפים בעיצוב החינוך היהודי- ציוני של ילדיהם, בהתאם למאפיינים הייחודיים של קהילת בית הספר.

חינוך תל”י מהווה מענה חינוכי במסגרת החינוך הממלכתי, בבתי הספר ובגנים, ללימוד התרבות היהודית-ישראלית, באישורו ובתמיכתו של משרד החינוך.

ב. כל תכנית עבודה חייבת להכיל את הרכיבים הבאים:

 • השתתפותו של מנהל בית הספר בתכנית העצמת המנהלים-הלל”י, המתקיימת במכון שכטר וברמת ישי, לסרוגין, (לבחירת המנהל), עד תום שלוש השנים הראשונות להטמעה.
 • מינוי רכז תל”י:
  – מורה שיכול ומעוניין להוביל את התכנית בקרב צוות המורים בבית הספר
  – רכז תל”י חייב בהכשרה מקצועית, הווה אומר השתתפות באחת מהתכניות שמציעה קרן תל”י, במכון שכטר, במכללת אורנים או ברמת ישי, עד תום השנה השנייה לשיתוף הפעולה.
 • קיום השתלמות בת 30 שעות שתתמקד בשיח זהות בשנה הראשונה – באחריות קרן תל”י .
 • פניות הצוות לקבלת הנחייה פדגוגית לא יאוחר מהשנה השנייה להטמעה.
 • קיום השתלמות צוות נוספת, בת 30 שעות לפחות, באחריות קרן תל”י, במהלך שנות הליווי הנוספות (סך השעות יכול להתחלק בין השנים).
 • שימוש בחומרי למידה של קרן תל”י- לא יאוחר מהשנה השנייה להטמעה.
 • עריכת פעילויות העשרה חווייתיות המבטאות את עקרונות תל”י.

ג. מאפייני התמיכה הפדגוגית של קרן תל”י

רכיבי התמיכה של קרן תל”י ייקבעו כנגזרת של תכנית העבודה המפורטת שתסוכם בין קרן תל”י לבית הספר. בתכנית העבודה יכללו הרכיבים הבאים:

 • סבסוד לימודים בחינוך יהודי למחנכי תל”י ולרכזים בעלי תואר ראשון, בתוכנית האקדמית של הקרן, “מנהיגות חינוכית” לתואר שני, המתקיימת במכון שכטר ובמכללת אורנים מידי שנה
 • לימודי הכשרה ופיתוח מקצועי של מנהלים, רכזים ומובילי חינוך תל”י בבית הספרבתכנית “הללי” לבעלי תואר שני, המתקיימת במכון שכטר וברמת ישי לסירוגין
 • פיתוח צוותי הוראה בבית הספר בהשתלמויות מקצועיות ארוכות וקצרות טווח בביה”ס
 • ליווי פדגוגי לצוות המורים להטמעת התכנית, ולחיבורה אל תכניות בית ספריות אחרות במהלך כל שנות ההטמעה, ומעבר להן.
 • פיתוח וסבסוד פעילויות חווייתיות לקהילת בית הספר: תלמידים, צוות חינוכי והורים
 • סבסוד/מימון משאבי למידה מבית היוצר של קרן תל”י
 • השתתפות בפיתוח וביצוע יוזמות חינוכיות של בית הספר
 • סיוע בפיתוח סביבה לימודית תואמת
 • סיוע במיתוג בית הספר כבית ספר תל”י

תחילת סבסוד התכנית מותנה בקיום רכיבי תכנית העבודה לעיל.

למידע ופרטים נוספים בנוגע לחינוך יסודי אנא פנו אל:
נורית סלומון | 074-7800764 | nurit@tali.org.il

הצטרפו לרשימת התפוצה

של קרן תל"י


  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! אנו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש לרעה ו/או להעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל.

  מדיניות הפרטיות, תנאי שירות

  “להיות לגפן אדרת” 

  (יחזקאל, יז, ח)

  מגוון מענים חינוכיים מבית קרן תל”י לבתי הספר בשנת הלימודים תשפ”ג במסגרת תכנית הגפ”ן