23 באוקטובר 2019 קרן תל"י

קרן תל"י מנחמת את משפחת דיאמונד ומשתתפת בצערה על לכתו בטרם עת של הרב לי (אריה) דיאמונד, איש חזון וחינוך, ממקימי ביה"ס תל"י הוד השרון ושותף לעיצוב חינוך תל"י בראשית הדרך.

"אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך"(ברכות, סד, א)