אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
חנוכה ימים טובים

אלטרנטיבות

משמעותו הפלורליסטית של החג
(על פי מאמר מאת דן פרת)

השמחה בגלל האפשרות לחדש את עבודת ה’ בבית המקדש היתה כה רבה, שקבעו חוק לדורות, לחוג מדי שנה בשנה שמונה ימים את חנוכת בית המקדש. אנו חוגגים את החג הזה מן הזמן ההוא ועד ימינו אנו וקוראים לו “חג האורים” או “חג הנרות” מכיוון, כפי שאני סבור, שהאפשרות לחיות לפי דתנו ניתנה לנו באופן כה בלתי-צפוי, כמו ברק אור, הבא פתאום”. (יוסף בן-מתתיהו, “קדמוניות היהודים”)

יסוד אגודת הספורט מכבי, ארגון מכביות בינלאומיות, מרוצי לפיד, יסוד תנועת נוער ע”ש המכבים— כל אלה תרמו להעצמת המיתוס הצבאי והגופני שיצר את המשוואה המכבים = הציונים. בימינו עדיין קיים זכר לסממני השוביניזם המכבי אך עוקצם כהה במשך השנים והמסרים הצבאיים-לאומיים בימות החנוכה בוטים פחות ומוגבלים לכיתות בית הספר.

התשובה החרדית למיתוס המכבים החדש. חנוכה כחג הבדלנות הדתית. יהודה המכבי הוא דמות הידועה לכל תלמיד כיתת גן במדינת ישראל. אך האם תיאור זה מדויק? המסתובב בשכונות החרדיות בארץ ובעולם ימצא כי סיפור המכבים איננו חלק מרכזי מסיפור החג הידוע להם. המאבק הצבאי איננו נמצא בסדר העדיפויות האידיאולוגי של קבוצה זו, הטקסטים שהתגלו על מלחמות המכבים אינם מעניינים אותם, וחנוכה נחגג כזמן זיכרון לנס פך השמן המוזכר בתלמוד.

הקונטקסט ההיסטורי של אותו נס, מה קרה לפניו או אחריו, אינו מובלט או מטופל. כאשר חוגים חרדיים לא ציוניים נדרשים לעסוק בסיפורי המכבים קריאתם את ההתרחשויות ההיסטוריות שונה לחלוטין. לדעתם לאומיות בנוסח המודרני לא עניינה את המכבים. הם יצאו למלחמה כאשר לא ניתן להם לחיות על פי מצוו דתם. הם מצביעים על העובדה שהמאבק איננו רק ביוונים אלא לא פחות במתייוונים, אותם יהודים המושפעים מהתרבות ההלניסטית, שהם אשר הכניסו פולחנים זרים למקדש. מאבק המכבים בהשפעות הזרות שאינן יהודיות אותנטיות מהווה מושא להזדהות החרדים במאבקם בציונות החילונית או בתנועות היהודיות הליברליות.

התנועה המסורתית, התנועה ליהדות מתקדמת
בטקסי חג החנוכה בקהילות רפורמיות וקונסרבטיביות שונות מדגישים את רעיון היות המכבים “מעטים מול רבים” אך זאת לא כחלק ממיתוס הגבורה היהודי אלא כחלק ממאבקם של המכבים לעמוד על זכותם לבטא את שונותם הדתית בתוך מגוון האמונות ששררו באימפריה היוונית סורית. מאבקם של המכבים אם כן הוא מאבק לזכות המיעוט לחיות את חייו בשונה מהרוב, כלומר מאבק לפלורליזם דתי.

הבנה זו של חנוכה עולה בקנה אחד עם מאבק היהודים נגד הימין הנוצרי בארה”ב לשמור את הפרדת הדת מן המדינה ואת המאבק ללגיטימציה ממסדית של התנועות הליברליות הקטנות בישראל. הגישה הפלורליסטית לחנוכה מצביעה על כך כי החברה שלנו מורכבת מתערובת של שוני ואחידות. אנחנו רואים אנשים בצבעים שונים, מעדות שונות, המדברים שפות שונות והנם בעלי דעות שונות. מבנה החברה שלנו יכול להיות דומה לחנוכייה: אנו שונים זה מזה אך עומדים יחדיו על בסיס משותף.

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י