אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
פסח ימים טובים

אלטרנטיבה – 1

ההגדה של התנועה ליהדות מתקדמת 
“דבר אחד ברור לי: על כל יהודי ליברלי מוטלת החובה לקיים את חג הפסח, וכשאני אומר “לקיים” כוונתי שיש לקיים אותו כיאות, על כל סמליותו ומנהגיו. משמעות הדבר היא שחובה על היהודי הליברלי:
א. לקיים את היום הראשון והשביעי של פסח כימי מנוחה ועבודת האל.
ב. לאכול מצות במשך שבעת ימי הפסח.

בנוסף, יש לקיים את ליל הסדר, בכל אופן שהוא, בלילה הראשון של הפסח…חג הפסח הוא חג של חירות: חירות פוליטית, מוסרית ודתית…” (קלוד מונטיפיורי, Outlines of Liberal Judaism).

הרפורמים סבורים כי בהגדה הישנה יש משפטים וסנטימנטים שלא מסתדרים עם רוח ימינו, כגון העיסוק בקרבנות, והשינויים בהגדה הם ברוח זו.

מההגדה הרפורמית הורחקו הרמזים לארץ ישראל, לירושלים ולרעיון שיבת ציון. כך, ב”הא לחמא עניא” שונה המשפט “לשנה הבאה בארעא דישראל, לשנה הבאה בירושלים הבנויה” ל”יְהֵא רַעֲוָא קֳדָם מָרַנָא דִי בִשְׁמַיָא. דִּי יִפְרֻק יָתָנָא מִן כָּל עָקָא. וְיֶהֱוֵא כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל. בְּשַׁתָּא דְאַתְיָא בְנֵי חוֹרִין” (יהי רצון שהקב”ה יפרוק מעלינו כל צרה, ויהיו כל בית ישראל, בשנה הבאה, בני חורין).

בשנים האחרונות פורסמה הגדה חדשה של התנועה ליהדות מתקדמת בעריכתו של הרב יהורם מזור. ההגדה מציעה שלוש אופציות לליל הסדר:
למשפחות עם ילדים צעירים המעוניינות לקצר
למשפחות עם ילדים בגיל בית ספר המעוניינות להרחיב
לציבור ברמת עניין גבוהה המעוניין ללמוד ואינו משתעמם

בתקופת בית המקדש השני היה נהוג לאכול ולחגוג אחרי קידוש היום ורק אז לספר על יציאת מצרים (משנה פסחים פ”י). המנהג השתנה לאחר חורבן הבית. ההגדה החדשה מציעה את שתי האפשרויות לסדר: “המסורתי” ו”הקדום”. לאורך כל ההגדה יש הוראות מפורטות ועצות למנחה הסדר.

בהגדה חומרים מדרשיים רבים כמו כן קטעי שירה עברית ויצירה עכשוויות.

להבדיל מן ההגדה המסורתית, בהגדה מתקדמת מוזכר משה. אנחנו בדורנו היינו עדים לתקומת המדינה יהודית בישראל ונוכחנו לדעת שאין לסמוך אך ורק על הגאולה האלוהית לכן חשוב היה להדגיש את הדמות של אדם פעיל ולא רק את הנס בהגדה.

על הכוס החמישית, כוסו של אליהו הנביא, נאמרים קטעים אלטרנטיביים ממקורות ישראל במקום “שפוך חמתך” המדבר על נקמת ה’ לגויים. כאן באה לידי ביטוי תפיסת התנועה את העמים האחרים לא כנחותים ולא כאויבים אלא כשותפים לחיי היצירה בעולם כולו.

ההגדה של התנועה המסורתית
ההגדה הקונסרבטיבית מוסיפה קטעי מדרש העוסקים בשעבוד מצרים, ומשמיטים את העיסוק במספר המכות. בפיוט “דיינו” הושמטו דברי התורה על הכאת המצרים, לקיחת ממונם והטבעתם בים. ההגדה הקונסרבטיבית מעדכנת את הקטעים המסורתיים, כך שיהיו רלוונטיים לרוח ימינו. למשל: לאחר “הא לחמא עניא” מוסיפה ההגדה הקונסרבטיבית את הקטע הבא:
יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שכמו שלקחת גוי מקרב גוי והעברת את עמך ישראל בתוך הים, כן תרחם על אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. תצילם ותוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, במהרה בימינו ונאמר אמן.

הפסוק “שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך” מופיע בסוף ההגדה, לאחר הפיוטים, ולא במקום הבולט, שניתן לו בהגדה המסורתית.

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י