אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
ראש השנה ימים טובים

דוגמא לטקס חלופי

קבלת חג לראש-השנה במשפחה (על בסיס טקס של משפחות גרזי והדר בבית-השיטה)

הדלקת נרות
ברכה:
שנה טובה ומועדים לשמחה

ברכה על היין
אפשר לברך את הקידוש המסורתי מתוך מחזור התפילות או את הנוסח הבא:
“נברך על הגפן ועל פרי הגפן
ועל ארץ חמדה טובה ורחבה
שנתת לאבותינו ולנו
לאכול מפריה ולשבוע מטובה”

ברכה על הלחם
.ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ

תמר
שהחיינו וקיימנו לאכול תמר. שהוא הפרי הראשון של השנה המתחדשת.

שירה בציבור
שנה עברה שנה חלפה
הימים חולפים שנה עוברת
הקיץ עבר החום הגדול

שיר
שתבוא שנתנו שלום
וימינו חיים
שישאו עצינו פרים
ושדותינו ירוו מים
יהמה ביתנו אדם
וצעדינו איתן.
(תקווה שריג)

תפוח בדבש
מברכים: “יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה”

שיר: תפוח בדבש/נעמי שמר

ברכות: על פי “סימנים”, כנהוג בעדות רבות
קרא, דלעת: יהי רצון שיקרעו מעשינו הרעים ושיקראו לפניך זכויותינו
סילקא, סלק: יהי רצון שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו
גזריהי רצון שתגזור עלינו שנה טובה

שירה בציבור
בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד
חדש עלינו את השנה הזאת

רימון: שירבו מעשינו הטובים כגרעיני הרימון.
דגים: שנהיה לראש ולא לזנב

קריאהדו שיח אב ובתו. הבת שואלת, האב – עונה.
בתחודש תשרי, הגידה אבי, מניין שמו?
אבבתשרי בתי כולם מבקשים
שתשרה השמחה בארצנו
תשרה אחווה בביתנו
ותשרה אהבה בין איש לרעה.
בת: ומזלו של החודש – “מאזנים”, התוכל להסביר לי למה ומניין?
אבהסברים שנים למזל מאזניים:
א. היום והלילה שקולים בחודש תשרי ככפות המאזניים
ב. מעשיכם של ימי האדם נשקלים בימים אלו – ימי הדין
בת: הבנתי אבי – ימי חרדה וצפייה ימים אלו. ובתקווה גדולה כל הלבבות ימלאו, שתהייה השנה החדשה טובה מזו שיצאה.

שירה בציבור
תודה על כל מה שנתת
לו יהי

לסיום הטקס: תפילה לשלום/ר’ נחמן מברסלב
תפילה לשלום
אדון השלום
מלך שהשלום שלו עושה שלום
ובורא הכל
יהי רצון מלפניך
שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם
ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם
ולא ישא גוי אל גוי חרב
ולא ילמדו עוד מלחמה,
עזרנו והושיענו כולנו
שניזכה תמיד לאחוז במידת השלום,
ויהיה שלום גדול באמת
בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו
ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב
.בין כל בני אדם
ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום
תמיד באמת ובלב שלם,
ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם
ואפילו נגד החולקים עלינו
ולא נבייש שום אדם בעולם
מקטן ועד גדול
ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרעך כמוך,
בכל לב וגוף ונפש וממון
ויקוים בנו מקרא שכתוב
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד
והשבתי חיה רעה מן הארץ
וחרב לא תעבור בארצכם
ה’ שלום, ברכנו בשלום!

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י