אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
סוכות ימים טובים

ברכת הגשם

(מתוך אתר האינטרנט של התנועה ליהדות מתקדמת)

אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו
זכות אבות
זכור אב נמשך אחריך – כמים.
ובנו הנעקד ושב וחפר בארות – מים.
נכדו נאבק, בשר בלול באש – וממים
ברכתם כי זרעם יהיה כחול על שפת – מים
בעבורם אל תמנע – מים

זכות אמהות
זכור אם עברה נהרות – מים.
כלתה שאגה עד רוו הגמלים – מים.
ועת נראתה לדודה גל אבן מבאר – מים.
תמכה באישה בחצותו נהרות – מים.
בזכותן חון חשרת – מים.

זכות מנהיגים
זכור מנהיג המוציא לעמו מתוך הסלע – מים.
תלמידו העביר עמך בגזרת ירדן – מים.
משיחך בעת מלחמה אמר מי ישקני – מים.
הנהיגו עמך המשווע לפניך היום – למים.
בזכותם תשים מדבר לאגם – מים.

זכות מנהיגות
זכור מנהיגה ונשים חוללות על שפת – מים.
כשופטת תחת תומר הושיעה בשיטפון – מים.
ועת צר בקש השקתהו חלב ולא – מים.
תמכה בחמותה עד שובה לארץ גולות – מים.
בזכותה ירוו הרים ועמקים שפע – מים.

אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו
הקיץ עבר עוד מעט ירדו גשמי – מים.
הר ושפלה, עמק ומדבר ירוו – מים.
עצי פרי ושדות תבואה יניבו ברוב – מים.
אדמה יבשה תרוענן ותפרה מברכת – מים.
וכל הנחלים ימלאו – מים.

כמו צמחי השדה הצמאים – למים.
כך נפשנו לך תערוג כאיל על אפיקי – מים.
תיצוק רוחך עלינו וטהרנו – כבמים.
ונשתה תורתך המשולה – למים.
הוי כל הצמא לכו – למים.

שאתה הוא אדני אלהינו משיב הרוח ומוריד הגשם:
לברכה ולא לקללה – אמן לחיים ולא למות – אמן לשפע ולא לרזון – אמן.

(מאת: הרב יהורם מזור)

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י