אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
ימים טובים

תשעה באב

רקע הסטורי
אחד מארבעת הצומות שנקבעו, לפי המסורת, לאחר חורבן הבית הראשון (586 לפנה”ס). תשעה באב הוכרז כיום צום כללי, בעוד הצומות האחרים: ג’ בתשרי (צום גדליה), עשרה בטבת ושבעה עשר בתמוז הוכרזו כצומות שאינם חובה על כלל הציבור (מסכת תענית י”ב, ע”ב). זאת משום שהצומות הוולונטאריים מציינים תבוסות בתקופות טרגיות, בעוד שצום תשעה באב מציין שיא של אסון לאומי, חורבן בית המקדש ו”גלות השכינה”. המסורת גורסת ששני הבתים נחרבו בתשעה באב, אך מעשית, יש להניח שרק הבית השני נחרב בתאריך זה, והיום נקבע כיום זכרון לשתי הטרגדיות רק אחרי החורבן השני (עפ”י יוסף בן מתתיהו, “קדמוניות היהודים”).

מנהגי הצום ותשעת הימים
טקסי הצום מבוססים על מנהגי אבלות וטקסים מסורתיים של צומות ציבוריים. הראשון שנהג מנהגי אבילות בתשעה באב היה רבן יוחנן בן זכאי, כאשר שמע על דבר הטרגדיה (מאה 1 לספירה): “כיוון ששמע רבן יוחנן בן זכאי שהחריב את ירושלים ושרף את בית המקדש באש קרע בגדיו וקרעו תלמידיו את בגדיהם והיו בוכין וצועקין וסופדין” (אבות דרבי נתן, פרק ד’)

במשך תשעת הימים שבין ראש חודש אב לצום תשעה באב, נוהגים מנהגי האבלות, המתבטאים באיסורים על תספורות, סיכה, אכילת בשר ויין, חגיגות נישואין ואמירת ברכת “שהחיינו”. איסורים אלו נקבעו בתלמוד (מסכת יבמות), והרמ”א קבע שיש לנהוג על פיהם גם בשלושת השבועות שקודמים לצום תשעה באב (היינו, בין י”ז בתמוז, היום שבו על פי המסורת נפרצו חומות ירושלים על ידי הרומאים בשנת 70 לספירה, לתשעה באב).

בתשעה באב חלים האיסורים הבאים:
– מאכל ומשתה
– סיכה
– נעילת מנעלי עור
– תשמיש המיטה
הצום מתחיל עם שקיעת החמה בח’ באב, ונהוג להקדים אותו ב”סעודה מפסקת”, שבה נקבע כי יש לאכול תבשיל אחד, ונהוג להגיש בה מאכלים המסמלים את החורבן: ביצה (ראה “פסח”)

אלטרנטיבות

התנועה המסורתית
בשנים אחרונות מנסים חברי התנועה להתפלל ליד הכותל בט’ באב בטקס מסורתי.

התנועה ליהדות מתקדמת
גם בתנועה ליהדות מתקדמת יש ניסיון לערוך תפילה ליד הכותל הדרומי. בטקסטים ליטורגיים של התנועה מופיעים נושאים נוספים כמו זכר לקורבנות השואה ותקווה לגאולה.

צומות ותעניות ציבור
בשתי התנועות יש חברים המוסיפים תענית ביום השואה והגבורה לזכר הקרבנות שנספו. בתנועה ליהדות מתקדמת יש המוסיפים תענית ביום רצח יצחק רבין.

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י