אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
יום הכיפורים ימים טובים

אלטרנטיבות

(על פי אתר האינטרנט של התנועה ליהדות מתקדמת)

התנועה ליהדות מתקדמת ערכה והפיקה מחזור תפילה ליום הכיפורים ששמו “הכוונה שבלב”. ביסוד המחזור עומדים השמירה על כנות הביטוי בנוסח התפילה, קיצור התפילה, הימנעות מחזרות מיותרות, והתמודדות עם מציאות החיים. מצד שני, ישנם עיקרים נוספים, שהם ביטוי לרוח חדשה ולתפיסות שקנו להן מושב בקהילה הרפורמית.

עיקרון ראשון, אף על פי שאיננו חידוש הרי הוא יסוד מוסד במחזור ובא לידי ביטוי בשם שנבחר לו והוא “כוונת הלב”. אין אדם יכול לעמוד בתפילה בימים הנוראים בלי להתכוון. ל”יציאה ידי חובה” אין מקום כל ימות השנה, לא כל שכן בימים הנוראים. על כן בנוסחי התפילות החשובים, הן המסורתיים והן החדשים, יש בחירה באלה העשויים לגעת ללבו של המתפלל בן זמננו ואשר יש בכוחם לבטא את אמונתו ואת השקפותיו.

רלוונטיות
“במחזור יש ביטוי לעמדה שאין אנו מתפללים על חידוש עבודת הקרבנות. על יסוד הזיכרון ההיסטורי של פולחן העבר, בונים אנו נדבכי ערכים ומוסר של הווה ושל עתיד. במחזור ותפילות זה רב מבחר היצירות מן הספרות וההגות היהודית לדורותיה. לא הסתפקנו בפיוטים המוכרים ממחזורי התפילה המסורתיים, קיבצנו ושילבנו במחזור דברים מרבדי היצירה היהודית בת אלפי השנים אשר יש להם טעם ומשמעות גם ליהודי בן זמננו. אנו מאמינים כי יש בכוחן של היצירות החדשות אשר מתלוות אל הנוסחים המסורתיים, לקרב את מסכת המסרים והרעיונות של ראש השנה ויום הכיפורים לליבו של המתפלל או המעיין בן דורנו. לכן, נמצאות במחזור זה תפילות ממגילות מדבר יהודה, יצירות משירת ישראל בימי הביניים ובעת החדשה, כמו קטעי תפילה והגות מן המקרא דרך המדרש ועד להוגים בני זמננו”.

שוויוניות
כל אלה נארגו אל בין נוסחי התפילה המסורתיים כדי ללוות את קדושת הימים האלה בדברים המרוממים את הנפש ומפיחים רוח חדשה ביצירת הדורות הקודמים. אחד הפנים שנתחדשו במחזור “כוונת הלב” הוא פן השיוויון בין נשים לגברים אשר מתבטא בקהילות התנועה ליהדות מתקדמת בצורות שונות. במחוור זה ביטויים אחדים לשאיפה לשוויונות. האחד הוא התוספת “אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, אלוהי שרה רבקה רחל ולאה” וכו’, אשר נוספה לברכת “אבות” שבתפילת עמידה ואשר באה לבטא את האמונה שאין הבדל בין האבות לאמהות בימים ההם כשם שאין הבדל בין גברים לנשים בזמן הזה. ברוח זו אף נתחברה התפילה הפותחת ב”שכינה מקור חיינו” לצד התפילה המסורתית “אבינו מלכנו”.

כפרות
הקהילה הרפורמית אינה סבורה שמנהג הכפרות הוא רלוונטי, ואף טוענת שהמנהג גובל בעבודת אלילים והוא סמל פגאני שאינו הולם את היהדות. המנהג גונה על ידי רבנים דגולים: רבי שלמה בן אברהם אדרת, רמב”ן, ר’ יוסף קארו ואחרים (עפ”י Reform Jewish Practice, Solomon Benett Freehaff).

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י