אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
יום הכיפורים ימים טובים

רקע

“ועיניתם את נפשותיכם” (ויקרא כ”ג, כ”ז)
יום כיפור הוא היום הרציני ביותר בלוח השנה היהודי, ובבסיסו עומדת החזרה בתשובה. בתקופת בית המקדש, עבודת הכהן הגדול והטקסים סביבה היו מרשימים ועשירים, אך ליהודים שלא חיו בירושלים, הצום התבטא בעיקר בעינוי הנפש. לפני ייסוד בתי הכנסת, היו מעט מאוד תפילות סדורות, ופרט לצום, כמעט לא היו מסורות או טקסים שהיו ייחודיים ליום הכיפורים.

במסכת יומא (ע”ג, ע”ב) ניתנת פרשנות למילה “ועיניתם”, ובה איסורי החג:
עבודה
אכילה- “עיניתי בצום נפשי” (תהלים ל”ה, י”ג)
שתיה
רחצה
סיכה
נעילת מנעלי עור- עפ”י הרמב”ם, העור מגן על נעליים מפני כאבי ההליכה על אדמה מסולעת וקשה (משנה תורה, הלכות שביתת עשור ג’, ה’). לכן, יהיה זה עינוי ללכת בנעליים שאינן עשויות מעור.
תשמיש המיטה (קיום יחסים)

יום כיפור הוא יום של אקסטזה רוחנית ושמחה: “לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב ויום הכיפורים” (מסכת תענית כ”ו, ע”ב). האושר הרוחני הטמון בחזרה בתשובה ובסיגוף נובע מהידיעה כי האדם הגיע למצב של טהרה מחטא.

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י