אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
מבואות

ספרים ומאמרים היוצאים בארץ בנושא פלורליזם

1. בורג, אברהם , “למקום שלבי אוהב לשם רגלי מוליכות אותי”, ביקורת על ספרה של רוחמה ויסגולדמן ארבה יש בסופה זרמים ביהדות ישראל, “הארץ” מוסף הספרים מס’ 251 יח’ בכסלו תשנ”ח 17.12.97 . 4, 12.

2. ברונובסקי , יורם. “תולדותיה של אשליה אחת” מאמר ביקורת על סיפרו של משה ה. גראופה היהדות המודרנית בהתהוותה, שלוש מאות שנות מחשבות ישראל בגרמניה “הארץ” י’ אלול תש”ן 31.8.90

3. ברונובסקי , יורם. “סוציאל דמוקרטיה ציונית : חזרה אל הפרוייקט שלא נגמר” ביקורת על ספרו של נסים קלדרון פלורליסטים בעל כורחם : על ריבוי התרבויות של הישראלים ברונובסקי , יורם. “הארץ”

4. ברונובסקי , יורם. “קלדרון והפלורליזם: חברה וספרות ” ביקורת על ספרו של נסים קלדרון פלורליסטים בעל כורחם : על ריבוי התרבויות של הישראלים “הארץ” מוסף תרבות וספרים כ”ז בסיוון תש”ס 30.6.00 ב’ 14.

5. ברקן, אליעזר, “עניין חוץ משפחתי”־ ביקורת על הספר רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית. ספר הזיכרון לאריאל רוזן צבי, מנחם מאונטנר, אבי שגיא ורונן שמיר (עורכים) “הארץ” מוסף הספרים גיליון 300, י’ בכסלו תשנ”ט 25.11.98 . 11.

6. גנחובסקי , דב “האורתודוכסיה וכוחה” ביקורת על סיפרו של יעקוב כץ ההלכה במצר : מכשולים על דרך האורתודוכסיה בהתהוותה ,”ידיעות אחרונות” המוסף לשבת . ט’ בכסלו תשנ”ג 4.12.92 : 23. ב’ 8.

7. יעיר, אפרים. “למען אחדות דתית בישראל” . תגובה למאמרו של פנחס רוזנבליט ” על פלורליזם דתי בישראל” עמ’ 444 : 83־85 , תשמ”ג.

8. לויתן , עמוס. “כללי ברזל” ביקורת על סיפרו של אלכסנדר ברזל על מבנה היהדות : הצופן הגנטי של היהדות גלום בכל יצירותיה “על המשמר” י”ח באייר תשנ”ד 29.4.94 : 26 , 28.

9. נגיד, ח יים “אישי ואכפתי” ביקורת על ספרו של נסים קלדרון פלורליסטים בעל כורחם : על ריבוי התרבויות של הישראלים. “ידיעות אחרונות” המוסף לשבת תרבות , ספרות , אומנות ג’ באב תש”ס 4.8.00 27־28.

10. סטטמן, דניאל “היכן טועים האורתודוכסים ?”־ ביקורת על ספרו (באנגלית) של מנחם קלב האם יהודי חייב להאמין במשהו? “הארץ” תרבות וספרות, ל’ בניסן תש”ס 5.5.2000: ב’ 15.

11. צוקרמן, יהושוע א., “הערות על דו”ח גוטמן ‘ענייני אמונות , שמירת מצוות ויחסים חברתיים בין הקבוצות היחודיות השונות בחברה הישראלית'” “הצופה” ב’ בשבט תשנ”ד 14.1.94 : 8.

12. צוקרמן , משה “אידיאולוגיה ומעגלים מכושפים ” ביקורת על ספרו של נסים קלדרון הרשת הישראלית : מיתוסים ואידיאולוגיה בחברה מסוכסכת . “מעריב” המוסף לשבת ספרות וספרים כ”ז בניסן תשס”א 20.4.011 . 27.

13. צימרמן , עקיבא .”הלכה במצר” ביקורת על ספרו של פרופ’ יעקוב כץ ההלכה במצר : מכשולים על דרך האורתודוכסיה בהתהוותה , “הצופה” ח’ בסיוון תשנ”ג 28.5.93 : 6.

14. רוזנטל , רוביק. “סוציאל דמוקרטיה בלי התנצלויות ” ביקורת על ספרו של נסים קלדרון פלורליסטים בעל כורחם : על ריבוי התרבויות של הישראלים “מעריב” מוסף לשבת ספרות וספרים 21.7.00. 27. י”ח בתמוז , תש”ס.

15. ש. יהושוע, “מחשבה יהודית בת זמננו” ביקורת על ספרו של יעקוב זקס משבר וברית מחשבה יהודית מודרנית ופוסט מודרנית, “הצופה” מוסף, כ’ בסיוון תש”ס 23.6.00 : 13.

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י