אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
נישואין מחזור חיים

הקדמה

“מקורו של מוסד הנישואין בזוג הראשון שמוזכר בתנ”ך, אדם וחווה. אך הסטנדרטים החברתיים והחוקיים של הנישואין עברו שינויים רבים.

השתלשלות מוסד הנישואין במקרא: 
שלב א’- אדם וחווה- “זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה כי מאיש לקחה זו”. (בראשית ב’, כ”ג). אשתו = שותפתו, אך הגבר הוא הראשון, ויש לו עליונות על האישה. היות שחווה נוצרה מבשרו ומעצמותיו, בלקיחתה לו יש משום השבת רכוש אבוד, שעליו אין צורך לקבל הסכמה של צד שני. נישואין הן רכישה שנובעת מן הזכות החוקית של השבת אבדה. אם אישה מועלת במוסד זה, אם תבגוד, למשל, בבעלה, הרי שהיא פוגעת בזכות הקניין של הבעל ולאו דווקא בקדושה של מוסד הנישואין.

שלב ב’- ההתפתחות הראשונה בתפיסת הנישואין מופיעה במקרה של למך, דור שביעי לאדם הראשון, “שלקח לו שתי נשים” (בראשית ד, י”ט). ה”לקיחה” מסמנת את השלב השני בהשתלשלות מוסד הנישואין. הנישואין אינם עוד זכותו הבלעדית של הגבר, אלא הסכמה דו-צדדית ואחריות הדדית. למרות זאת, במקרא מופיעים הרבה אזכורים לכך שקיום יחסים כמותם כנישואין. (סנהדרין נז, ע”ב)

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י