אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
טקסי התבגרות: בת מצווה, בר מצווה מחזור חיים

בת מצווה

“בת שתים עשרה למצוות” (משנה אבות ה, כה). חגיגות “בת המצווה” הראשונות נחגגו בסביבות המאה ה-19 בכמה קהילות צרפתיות ואיטלקיות. עד היום, אין טקס מיוחד לציון מאורע זה. כיום, יש נוהגים לציין יום זה בדרך חגיגית, על ידי קיום סעודת מצווה שבמסגרתה הנערה נושאת דרשה על פרשת השבוע או נושא אחר. ישנם בתי כנסת שבהם מתקיימת בהזדמנות זו תפילה לנשים בלבד, ובמהלכה עולה הנערה לתורה, בדרך שבה חוגג הנער את חגיגת בר המצווה שלו. במקומות אחרים, יש הנוהגים שאבי הבת עולה לתורה בשבת הראשונה שלאחר מכן, ואף מברך את בתו ברבים (עיבוד של נוסח הברכה לנער שהגיע למצוות): “מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את … שמלאו לה שתים עשרה שנה והגיעה למצוות, ועלה אביה לתורה לתת שבח והודיה לה’ יתברך על כל הטובה שגמל עם בתו. ישמרה הקדוש ברוך הוא ויחיה, ויכונן את לבה להיות שלם עם ה’ וללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו כל הימים, ונאמר אמן”.

אלטרנטיבות

התנועה ליהדות מתקדמת 
פסיקתו של הרידב”ז בספר השאלות והתשובות שלו קובע כי אשה שהחליטה להניח תפילין מברכת על מצווה זו: “אשה שאם הניחה תפילין או ציצית-מברכת…” (שו”ת הרידב”ז, חלק ה סימן ס) בקהילות התנועה ליהדות מתקדמת, המקפידות, כאמור, על החינוך לשוויון בין נשים לגברים, מעודדים גם בנות מצווה לקיים טקס הנחת תפילין. הקהילה מסתמכת גם על נשים בעולם היהודי המסורתי שנאמר עליהן כי הניחו תפילין, דוגמת מיכל בת שאול, עליה נאמר במסכת תפילין פרק א’ הלכה ג’: “מיכל בת שאול היתה נותנת תפילין”. כמו כן, הקהילה מעודדת עליה לתורה וקריאה בה, ומסתמכת, בין השאר, על מקור מהגמרא בו נאמר: “הכל עולים למנין שבעה [בשבתות, בהן עולים שבעה אנשים לתורה], ואפילו קטן ואפילו אשה” (מסכת מגילה, כ”ג ע”א). על פי מקור זה, האשה גם מוזמנת לקרוא בתורה, אף כי בהמשך הדברים נמצאת הסתייגות: “אבל אמרו חכמים: אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור”.

הקהילה הרפורמית רואה במונח “כבוד הציבור” מושג יחסי, התלוי בציבור ובמה שנחשב בו לכבוד. לפיכך, בקהילות בהן נשים נחשבות למכובדות כמו הגברים בקהילה (קהילות שוויוניות) כבוד הציבור לא ייפגע, כאמור, מקריאת אשה.

בקהילה הרפורמית נוהגים גם לשלב דרשה וסעודת מצווה, במידה שהמשפחה מעונינת בהן.

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י