אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
פלורליזם בראי המקורות

ביבליוגרפיה

1. אבי שגיא ־ אלו ואלו, תרבות המחלוקת בישראל.

2. האחר ־ בין אדם לעצמו ולזולתו, עורכים: חיים דויטש, מנחם בן ששון, ידיעות אחרונות,
ספרי חמד, 2001. עיינו בעיקר בפרקי המבוא.

3. פלורליזם בחברה הלכתית, מכון שלום הרטמן ללימודי יהדות, ירושלים.
עיינו בעיקר בפרק “היחס ליריב המחלוקת”.

4. שבילי אגדה א’: משום כבוד הבריות ־דברי חז”ל על כבוד הבריות, לקט מקורות מבואר,
ישראל רוזנסון ומנחם כ”ץ, המרכז להוראת האגדה, אפרתה, תשנ”ט.

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י