אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
פלורליזם בראי המקורות

הפלורליזם במבחן האחדות מול ערך ריבוי הדעות

“לא תתגודדו” מול “הרואה בני אדם משונים כיצד מברך?”

“לא תתגודדו”
“לא תתגודדו” – בנים אתם לה’ אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת.
(דברים פרק יד)
“לא תתגודדו” ־ לא תעשו אגודות אלא היו כולכם אגודה אחת וכן הוא אומר “הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה”   (עמוס ט).
(ספרי דברים פיסקא צו ד”ה לא תתגודדו)

“הרואה בני אדם משונים כיצד מברך?”
ילמדנו רבינו, הרואה בני אדם משונים כיצד מברך? כך שנו רבותינו: הרואה הכושי, ואת הגיחור, ואת הלווקן, ואת הקיפח, ואת הבוהקנים, ואת הננס, ואת הדרקונוס, אומר ברוך משנה את הבריות. הרואה את הקטוע, את הסומא, ואת מוכה שחין, אומר ברוך משנה את הבריות דיין האמת. אימתי? בזמן שהיו שלמים ונשתנו, אבל אם היו כן ממעי אמן, אומר ברוך משנה הבריות.

הרואה בריות טובות, ואילנות טובות, אומר ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם שככה ברא לו בעולמו, אבל אם ראה אוכלוסין של בני אדם, אומר ברוך חכם הרזים, כשם שאין פרצופותיהן שוין זה לזה, כך אין דעתן שוה, אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו. (…)

תדע לך שהוא כן, שכן משה מבקש מן הקדוש־ברוך־הוא בשעת מיתה, ואומר לפניו: רבונו של עולם גלוי לפניך דעתו של כל אחד ואחד מהם, ואין דעתו של זה דומה לדעתו של זה, ובשעה שאני מסתלק מהם בבקשה ממך אם ביקשת למנות עליהם מנהיג, מנה עליהם אדם שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו.
(מדרש תנחומא מהדורת בובר פרשת פינחס סימן א)

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י