30 בנובמבר 2017 ד"ר איתן שיקלי, מנכ"ל קרן תל"י

בחודשים האחרונים עלתה לסדר היום הציבורי סוגיית ה"הדתה", הנוגעת לשילוב תכנים יהודיים במערכת החינוך הממלכתית. סוגיה זו היא רק ביטוי של קונפליקט גדול ומשמעותי הרבה יותר, המתנהל מזה 70 שנה סביב אופייה היהודי של מדינת ישראל, שאותו יש המכנים "הסכסוך היהודי-ישראלי".