8 ביוני 2020 רננה אברון-הוכברג

במסגרת הנושא "תרבות יהודית ישראלית", לבתי ספר יסודיים ולחטיבות הביניים