8 ביוני 2017   אבטליון לילך

טקס יום ירושלים של ילדי כיתה ה'1 בבית ספר תל"י אלונה, הוכן השנה במתכונת ייחודית על פי מתודולוגיית PBL.

בשיטה זו מאורגן תהליך החקר סביב פרויקט – תוצר המניע את פעילויות התלמידים. הלמידה כרוכה בהשלמת מטלות מורכבות שהתוצאה שלהן פעילות מוחשית בדמות טקס יום ירושלים בבית הספר. הנושא ירושלים הינו נושא מרכזי בתוכניות הלימוד של כיתה ה' ובמיוחד השנה, בה אנו מציינים 50 שנה למלחמת ששת הימים ולאיחוד ירושלים בירת ישראל.

הרעיון המרכזי שעמד בבסיס תהליכי הלמידה היה יצירת תהליכי שיתוף בין קבוצות למידה שיתמקדו בחקירת נושאים ואישים מרכזיים בהקשרי ירושלים. כל קבוצה קיבלה נושא לחקר והעמקה על ציר הזמן, החל מהר המוריה ועקדת יצחק ועד ימינו אנו. תוצאות החקר השילובי תועדו ע"י הילדים באופן רציף במרחב הכיתתי, באתר ייעודי שהוכן בעזרתה של  צופי קרסין – מובילת תהליכים מתוקשבים ומיומנויות המאה עשרים ואחת בבית הספר.

בתחילה יצרנו ציר זמן שיתופי לכל תקופות ירושלים, במסגרתו תועדו ראיונות שכביכול ערכו הילדים עם דמויות מרכזיות בתקופה. זאת, על מנת לשלב קטעים נבחרים בטקס עצמו. בסיום חקר ציר הזמן והכרת התקופה שהיתה באחריותם, מיפו הילדים שירים רלוונטיים שמתוכם יבחרו השירים לטקס (משימת השיר המרגש – השיר המרגש ביותר שייכנס לטקס). בהמשך, קבלו הילדים משימה בהקשר של כיסופים, כמיהה וגעגועים לירושלים ("…אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני…"). מתוך משימה זו, נבחרו על ידי הילדים קטעים מרכזיים ששולבו בטקס.

הלמידה המתוקשבת, תוך התבססות על חקר עצמי, לצד שילוב פעילויות נוספות כגון: הכנת תפאורה במסגרת שיעורי אומנות, לימוד מופע דגלנות במסגרת שיעורי חינוך גופני ושיח שותף במסגרת שיעורי תרבות יהודית ישראלית, הביאה את הילדים לפעילות ענפה תוך גילוי מוטיבציה גבוהה בקרב כל ילדי הכיתה. בנוסף, הלמידה המשותפת, אשר כללה סקירות של הקבוצות בפני שאר ילדי הכיתה, הובילה ללמידה רחבה על מגוון נושאים בהקשרי ירושלים.

לסיכומו של דבר, הפרויקט הביא לרמת לכידות גבוהה בכיתה, במקביל ללמידה רחבה סביב הנושא הנבחר – ירושלים. כמו כן, שופרה היכולת של הילדים לבצע פרויקט מתכלל, לצד חקר מקצועי על ציר זמן נתון. מעבר לנושא עצמו, העיר ירושלים והאחדות של עם ישראל, אותה היא מסמלת, נוצרה בכיתה אווירה של שיתוף ואחדות מטרה, אשר הביאו את כלל הילדים לעיסוק ולתרומה לטובת מימוש טקס יום ירושלים בבית הספר.