אין מוצרים בסל הקניות.

מעבר לתשלום
אודות

עקרונות מנחים לחינוך תל”י

חינוך תל”י מזמן שיח קהילתי מהותי בזהות יהודית-ישראלית ברוח פלורליסטית.
חינוך זה שואף לעצב אישיות רחבת אופקים שעולמה מורכב הן מרובדי
המורשת היהודית והן מרובדי התרבות הכללית.

חינוך תל”י מבקש לחזק בקרב תלמידיו, תחושת שייכות ומחויבות לעם היהודי , למורשתו ולהמשכיותו.
חינוך תל”י מחנך למעורבות חברתית ובכך תורם לעיצוב דמותה של החברה הישראלית כמדינה יהודית ודמוקרטית.
חינוך תל”י נותן מענה לרצונם של הורים ושל צוותים חינוכיים להיות שותפים בעיצוב החינוך היהודי של ילדיהם, בהתאם למאפיינים הייחודיים של קהילת בית הספר, לצד חשיפתם לריבוי זהויות וכיבוד השונות.
בכך מהווה חינוך תל”י חלופה חינוכית במסגרת החינוך הממלכתי.
זהות יהודית-ישראלית

חינוך תל"י מעמיד את העיסוק בזהות היהודית-הישראלית של תלמידיו, כאחת הקדימויות במוסדות החינוך. עיסוק זה משתקף בכלל העשייה החינוכית בגן ובבית הספר.

חינוך לערכים

חינוך תל"י שם דגש על ערכים יהודיים, הומניסטיים ואוניברסליים, המתייחסים למידות האדם, ליחסים שבין אדם לחברו, לכבוד האדם, להטמעת חשיבה מגדרית בלימודי היהדות ולתיקון עולם.

פלורליזם וסולידריות

חינוך תל"י שואף לפתח תפיסת עולם פלורליסטית מתוך הכרה בערך של ריבוי דעות ואורחות חיים, הן בתוך היהדות הן מחוצה לה. הוא מבקש לחזק רגשי קרבה, אחווה ושותפות בין כל חלקי העם והעצמת הערבות ההדדית עם העם היהודי בארץ ובתפוצות לזרמיו ולעדותיו השונות.

חינוך חווייתי

חינוך תל"י דוגל ביצירת חוויות יהודיות לימודיות, רגשיות ורוחניות. בתי ספר תל"י וגני תל"י יוצרים חוויות אלו באמצעות התנסויות שונות כגון: דרכי הוראה מגוונות, לימוד בחברותא, סדנאות, טקסים ומעמדי תפילה.

אוריינות יהודית

חינוך תל"י שואף להקנות לתלמידיו אוריינות יהודית על-ידי חשיפתם לנכסי צאן ברזל של היצירה התרבותית והרוחנית של עמנו לדורותיה. חינוך תל"י מזמין אותם לראות את עצמם כחלק מתהליך היצירה היהודית המתמשכת ומתחדשת בכל דור ודור.

דמוקרטיה

חינוך תל"י מבקש להטמיע בקרב תלמידיו את ערכי הדמוקרטיה ולחנכם לאזרחות פעילה ומעורבות חברתית תוך הכרת החוק במדינת ישראל וכיבודו.

ציונות

חינוך תל"י שם דגש על חינוך להכרת ארץ ישראל ועם ישראל בעבר ובהווה מתוך תחושת שייכות ואהבה, וכן מדגיש את מרכזיותה של מדינת ישראל בעיצוב דרכו של העם היהודי.

מסורת ביקורת וחידוש

חינוך תל"י מבקש לטפח לומדים המכירים, מכבדים ואוהבים את מורשתם, ויחד עם זאת, בעלי חשיבה ביקורתית כלפיה. בכך, מאפשר חינוך תל"י לתלמידיו לחוש עצמם כממשיכי המסורת ומחדשיה.

הצטרפו
לרשימת התפוצה


השאירו פרטים והצטרפו לאלפי נשות ואנשי חינוך המקבלים מאיתנו מעת לעת חומרים מעניינים ומגוונים המותאמים לצרכיהם.

    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! אנו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש לרעה ו/או להעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

    טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל.

    מדיניות הפרטיות, תנאי שירות