אין מוצרים בסל הקניות.

מעבר לתשלום
אודות

מאמרים ומחקרים

מאמרים אקדמיים בעברית

שנה
כותב/ת
מאמר
2004
ד"ר איתן שיקלי
חינוך תל"י: התפתחותו ומימושו של רעיון חינוכי בתנאי מציאות משתנה - דוקטורט
2012
ד"ר איתן שיקלי
היביטים חדשים על ראשיתו של חינוך תל"י - בתוך: שבילים בחינוך יהודי פלורליסטי - דרכי נעמ(ה)
1998
צמרת צבי
להפוך את תל"י (תגבור לימודי יהדות) לפרוייקט לאומי של של"י (שילוב לימודי יהדות). בתוך: הקלמן י' (עורך), לזבולון, עיון ומעש, אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר (עמ' 259-264), ירושלים, משרד החינוך.
1988
גולדרינג, ב', זיסנווין ד'
פיתוח זהות יהודית: הורים ובתי הספר של רשת תל"י. עת לעשות, 2, 105 - 115.
1993
הורוביץ תמר
בחירת בית -ספר בידי הורים כמנוף לשינוי חברתי וערכי: חקירה אתנוגרפית בשני בתי-ספר ייחודיים בעלי גוון ערכי בירושלים. מגמות, לו, 278 - 293.
1987
אקרמן וולטר ושוסטק ג'רלד
תל"י - חלופה חדשה בחינוך הישראלי
2004
ענבר מימר
חינוך לערכים במגזר הממלכתי הכללי - חינוך לערכים במגזר הממלכתי הכללי, בבתי הספר -היהודים בישראל חקר מקרה: בתי ספר של חינוך תל"י. עבודה לקבלת תואר מוסמך בבית ספר לחינוך- אוניברסיטת בר אילן
2018
אביטל לוי כץ
"מודה אני לפניך" - סוציאליזציה לתפיסה תיאולוגית: בחינוך הממלכתי, בחינוך הדתי ובחינוך המשלב
1994
משרד החינוך, התרבות והספורט
תכנית לימודים תגבור לימודי יהדות [תל"י] בבית הספר הממלכתי, ירושלים.
2016
משרד החינוך, התרבות והספורט
אודות תכנית הלימודים "תרבות יהודית-ישראלית"
2012
בן פזי חנוך
"עת לעשות" - נוסח חדש, הרהורים על החינוך המשלב כאתוס חינוכי יהודי
1990
לוין ישראל
תל"י - דגם חדש לחינוך יהודי -ציוני בישראל. שדמות, קי"ב, 223 - 225 .
1998
הורוביץ תמר
סיפורו של בית הספר פרנקל, ראשיתה של התנועה החינוכית תל"י. דור לדור, ט"ו, ירושלים.
1993
לבסקי אבי
שילוב מקצועות לימוד בתכנית ייחודית ביהדות בחינוך הממלכתי העל יסודי, חקר מקרה, עבודת מחקר לקראת התואר השלישי, ירושלים, מכון שכטר ללימודי היהדות.
1998
ברודי דוד
ההשפעות של תרבות בית הספר והעולם הפנימי של מורות בבתי ספר תל"י על דרכן בהוראת יהדות- חקר מקרה, עבודה לקראת קבלת תואר במדעי היהדות- חינוך יהודי, ירושלים, מכון שכטר ללימודי היהדות.
1993
צדקיה שלמה
הקמת בית-ספר אידיאולוגי בידי הורים והערכה של התגשמות ציפיותיהם כעבור עשר שנים. מגמות, לו, 294 - 305.
1999
גנות, ב'
החינוך הערכי הבלתי פורמאלי למחצה בשלושה בתי ספר תל"י, עבודה לקבלת תואר מ.א., תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב.
1999
קמפלר הראלה
חקר מקרה היסטורי-קוריקולרי: ביה"ס תל"י הוד השרון: 1979-1999, עבודה לקראת תואר מוסמך, תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב

מאמרים מהתקשורת

שנה
כותב/ת
מאמר
17.9.18
דניאל טופז - קרן תל"י
"חילונים? כולנו צריכים לעשות שינוי כיוון"
22.5.18
ד"ר איתן שיקלי
How Israelis hear US Jews’ criticism
26.4.18
ד"ר איתן שיקלי
"יהודי ארה"ב חיים בסרט. אנחנו לא"
1.10.17
ד"ר איתן שיקלי
"בחזרה לסכסוך היהודי-ישראלי"
21.12.16
ד"ר איתן שיקלי
"הציבור החילוני לא מתאבד, אלא מתבגר" - עיתון הארץ
18.12.16
יאיר שלג - מקור ראשון
"אנחנו צריכים רועי קליין חילוני – ראיון עם איתן ועמיחי שיקלי"
28.12.00
דב אלבוים - בינ"ה
"נאמנות, גמישות ויעוד – אתגרי היהדות החילונית"
דב אלבוים - בינ"ה
"ההלכה החילונית – קווים לדמותה, אתגרי היהדות החופשית"

מאמרים באנגלית

Year
Author
Article
2004
Dr. Eitan Chikli
Tali Education, The Development and Realization of an Educational Concept In the Context of Changing Realities
1987
Akerman, W. I. And Showstack I.
Taly: A New Alternative in Israeli Education, Conservative Judaism, Vol. 40, No.1, 67 - 80. to the Article, JPG snapchots
2002
Bacon, B
Change in Tali Teachers: Two Case Studies. Journal of Jewish Education. Vol. 68, No. 1, 34-47. To the article
1995
Levine, L
The Tali Schools. Studies in Jewish Education, 7, Jerusalem, 259-277. To the article, JPG snapchots
1997
Breakstone, D
Moral Education, The Challenge to Conservative Judaism. Conservative Judaism, Vol. 50, No. 3, 32-42
2001
Grant, Kelman, Regev
Israeli TALI School Educators on a U.S. Study Tour
1998
Ackerman Walter
Making Jews- An Enduring Challenge In Israeli Education
1996
Levine, Lee
How The TALI Schools Began
1984
Charles Hoffman
The Tali Schools Education For Pluralism
2000
Dror, Y
50 Years of Committees To Reinforce Jewish Studies and Jewish Consciousness in Israel's Non-Religious Sector: Conclusions from Historical - Curricular Research, In: Rich Y. & Rosenhack M. (Eds), Abiding Challenges: Research Perspectives in Jewish Education (pp.161-186), London & Ramat- Gan: Fruend and Bar-Ilan University.
1997
Liebman, C.S. and Katz, E.(Eds.)
The Jewishness of Israelis. Albany: State University of New York.
1999
Meirovich, H
The Shaping of Masorti Judaism in Israel, the Institute of American Jewish-Israeli Relations of the American Jewish Committee and the Argo Center of Bar-Ilan University.
2000
Tabory, E
The influence of Liberal Judaism on Israeli Religious Life. Israel Studies, Vol. 5, No. 1, 183-203
1987
Robert Gordis
In His Image: A New Blessing, An Old Truth

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י

    טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות

    שמחים לשתף במאגר משאבים דיגיטלי לקראת יום ירושלים, לכיתה, לגיל הרך ולמשפחה!

    השאירו את הפרטים שלכם וקבלו את המאגר ישירות לדוא”ל (בדקו גם בתיבת הספאם). מי שלא מעוניין  -זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.