8 בספטמבר 2016 שרית אנג'ל אור ורונית הללי

בביה"ס תל"י נופי הסלע במעלה אדומים לומדים ומתחנכים על ברכי חינוך תל"י, חינוך המזמן שיח קהילתי מהותי בזהות יהודית־ישראלית ברוח פלורליסטית.

במהלך כל השנה, מידי חודש בחודשו, מתקיים לימוד עמיתים בחברותא, שבו חונך בוגר, יוצר קשר רציף ועקבי עם חניך משכבת גיל נמוכה יותר, ויחד הם לומדים את "ערך החודש" ומשוחחים שיח תרבותי, משמעותי וחוויתי. למשל, לימוד העמיתים בחודש ניסן עסק בנושא: "והגדת לבנך" (שמות יג, ח). התלמידים העמיקו בהגדה של פסח, נחשפו להגדות שונות, שיתפו זה את זה בחוויות מקריאת ההגדה במשפחה בליל הסדר, למדו על סימני הסדר ועל קערת הסדר מתוך שימוש באסטרטגיה של חיפוש והתמצאות בהגדה, והכול בסימן "והגדת לבנך" – המצווה לספר לדורות הבאים את סיפור יציאת מצרים, כי "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" (יגאל אלון).

אין ספק שהתהליך המעצים הזה משאיר את חותמו על כל תלמיד ותלמידה, תורם ללמידה משמעותית ויוצר חוויה של "יחד נעשה ונצליח".

בנופי סלע נערכות פעילויות ערכיות נוספות ברוח תל"י, כמו טקסים סביב חגים וימים מיוחדים; שיעורי פרשת השבוע; "שישי שיתופי" – לימוד של תלמיד והורה סביב נושא מסוים, למשל, "כיבוד הורים"; טקסי הנפת הדגל, שבו ניתן מקום לאירועים חשובים בתולדות הציונות; למידה בסביבה תומכת ערכים ובסביבה מוזאלית ועוד כהנה וכהנה.

בקהילת תל"י נופי הסלע שלנו בולטת הערבות ההדדית בעשייה החינוכית־ערכית, למשל התלמידים מבקשים בקשות שונות בתפילות על פי מטבע תפילה, למשל, תפילה לחולים – הילדים מתפללים לשלום החולים ומבקשים בשבילם רפואה שלמה ומהירה.

אין ספק כי חינוך תל"י הוא מודל משמעותי עבורנו, הוא ההופך את בית ספרנו למיוחד ואיכותי, והוא מקדם את הלמידה ומעשיר אותה ברוח פתוחה, פלורליסטית וסובלנית.