5 בנובמבר 2018 פוריה ימין - רכזת תל"י בבית הספר)

בבית הספר תל"י אילן רמון בירושלים, ציינו את יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל, בהקמת בית המדרש לאחדות ופיוס שפעל החל מיום ראשון י"ב בחשוון, 21.10.18 ולאורך השבוע שלאחריו.

הכיתות הגיעו כל אחת בתורה לחדר על פי חלוקה לחברותות: שכבה ו' בחברותא עם שכבה ג', שכבה ה' בחברותא עם שכבה ב', שכבה ד' בחברותא עם שכבה א'.
כל כיתה חונכת כיתה אחרת שאיתה הגיעה לחדר הפעיל. במפגש הראשון בין הכיתות שתי הכיתות הגיעו לבית המדרש לטקס קצר שהכינה המועצה. בסיום הטקס קבוצה אחת נשארה עם מחנכת אחת לפעילות בבית המדרש והקבוצה השנייה יצאה עם המחנכות השנייה לכיתת האם להפעלה.

סדר הפעילות שתתקיים בחדר במשך 50 דקות:
15 דקות- פתיחה: ישיבה על מחצלות, טקס קצר לשתי הכיתות בהובלת מועצת התלמידים הבית ספרית.
במסגרת הטקס הוקרנה מצגת התלמידים דברו על התמונות שהוצגו בתערוכה אודות חייו של יצחק רבין.

קבוצה אחת בהובלת מחנכת אחת נשארה בחדר:
15 דקות- למידה בחברותות ברוטציה שתי תחנות מקבילות:
1.תולדות חייו של יצחק רבין-בתחנה זו יעבדו התלמידים בחברותות על תולדות חייו של רבין בהתאם לפעילות שהכנתם.
2.לימוד בית מדרשי בנושא "אחדות ופיוס"-בתחנה זו תערך למידה בחברותות באמצעות דף לימוד אותו הכנתן הכולל טקסטים שונים מארון הספרים היהודי, מעולם השירה והסיפורת בנושא השנתי: "אחדות ופיוס".

15 דקות- החלפת תחנות

5 דקות- סיכום ואיסוף תובנות מהתלמידים. שאלות לדוגמא: מה התחדש לי? מה התחדד לי? עם מה אני יוצא/ת מהלימוד הזה? מה אני לוקח/ת איתי הלאה לחיי האישיים?

הקבוצה השנייה יצאה עם המחנכת השנייה לפעילות חברתית משותפת.
המשוב שקבלנו מהמורים והתלמידים היה מאד חיובי.
המפגש בין השכבות יצר אינטרקציה מפרה ועבודה משותפת מהנה.