“אמר רבי עקיבא:
למה נמשלו ישראל כעוף?
מה עוף אינו פורח אלא בכנפיים,
אף ישראל אינן יכולין לעמוד אלא בזקנים.”

(מדרש שמות רבה, פרשה ג, פיסקה יב)

ערך הערבות ההדדית, ערך מרכזי בתרבות היהודית, נולד מההבנה שכולנו רקמה אנושית אחת וזקוקים לקשר בר קיימא. יצירת קשר בין קבוצות רב-דוריות היא אחד הביטויים של הבנה זו ועונה על הצורך בקשר כזה.

בתוכנית “טובים השניים” התלמידים לומדים על הערך של ערבות הדדית והיחס לקשישים בתרבות היהודית ורוקמים קשרים משמעותיים עם בני הגיל השלישי בקהילה.

לפניכם קישורים הנדרשים להפעלת התכנית
(מספרי העמודים מתייחסים למדריך למורה):

עמ’ 7: השיר “כשאהיה זקן”

עמ’ 15: מצגת עם תבנית לעיצוב דפי האלבום